CSR

Selskapets sosiale ansvar

Vi verdsetter miljøene der vi jobber, og menneskene og samfunnene som støtter våre bestrebelser. Uansett hvor i verden vi driver forretning, reflekterer vårt miljøansvar og sosiale engasjement at våre medarbeidere og bedrifter har et oppriktig ønske om å utgjøre en grunnleggende forskjell.

 

Vårt verdensbilde

I FCM tar vi vårt ansvar som virkelig globale samfunnsborgere på alvor. Vår satsing på Corporate Social Responsibility (CSR) er synlig i alt vi gjør.

  • Vi opererer i full overensstemmelse med miljølovgivningen som gjelder i hvert land.
  • Vi legger vekt på at våre aktiviteter og driften er utformet for å forebygge og effektivt håndtere enhver miljøpåvirkning.
  • Det tas hensyn til miljøpraksis og standarder hos bransjeleverandører og underleverandører som vi samarbeider med, for å sikre at de arbeider etter like høye krav som oss selv.
  • Internt tar vi sikte på å operere så effektivt som mulig i vår bruk av energi og materialer – herunder minimering av karbonutslipp og avfallsproduksjon.

 

FCMs sterke engasjement for CSR-initiativ er preget av «å gi tilbake» til de samfunnene vi opererer i. Vårt verdensomspennende FCM Community-program er basert på tre viktige typer CSR-aktivitet:

 

  • FCM Care – Omhandler vår støtte til lokalsamfunn gjennom helserelatert veldedighetsarbeid, bygging av hjem for dårligstilte familier og støtte lokale sykehus, barnehjem og skoler.
  • FCM Corporate Innovator – Fokus på vår støtte til lokale bedriftssamfunn. For eksempel,  i noen regioner deltar FCM med opplæring innen reiseliv og andre tiltak for å oppmuntre og utvikle morgendagens bedriftsledere.
  • FCM Sustainable Futures – Omhandler vår støtte til lokale miljøtiltak eller naturressurser i de samfunnene vi er aktive i. FCM Sustainable Futures omfatter også det daglige arbeidet som ligger til grunn for vår egen miljøpolitikk.